Make a Donation

Skip to featured navigation for this section, if applicable.

Skip to general site navigation

Bacioi opening press release made by the Ministry of Social Protection Moldova

MINISTERUL PROTECŢIEI
SOCIALE, FAMILIEI ŞI COPILULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ, СЕМЬИ И РЕБЕНКА
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


2009, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, 1
tel. +37322 737572
___________________ nr. ___________________

la nr. din

MD-2009, мун. Кишинэу, ул. В. Aлександри, 1
тел. +37322 737572

Comunicat de presă

Bacioi Opening

În comuna Băcioi, suburbie a capitalei a fost astăzi inaugurat Centrul comunitar "Vis" pentru susţinerea şi integrarea socială a copiilor aflaţi în dificultate. Instituţia a fost deschisă în incinta şcolii primare din localitate cu suportul administraţiei publice locale şi a Keystone Human Services, cel mai mare prestator de servicii pentru persoane cu disabilităţi din statul Pensilvania, SUA.

Prezentă la ceremonie, viceministrul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, dna Lucia Gavriliţă a menţionat că această instituţie reprezintă un suport real acordat familiilor şi copiilor în dificultate. Totodată, centrul comunitar este un prim filtru de prevenire a instituţionalizării copiilor din familii socialmente defavorizate.

Potrivit viceministrului, centrul "Vis" este frecventat de 22 de copii din comuna Băcioi. Aici ei sunt antrenaţi în diverse activităţi educative şi de grup, inclusiv, pregătirea temelor pentru acasă. Copiii sunt din familii numeroase, monoparentale, ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării, precum şi copiii cu disabilităţi. În acelaşi timp, echipa centrului efectuează, în prima jumătate a zilei vizite la domiciliu pentru a identifica copiii care au nevoie de a fi ajutoraţi.

Lilia Celcinschi, directorul instituţiei a declarat în cadrul evenimentului că obiectivele propuse de Centrul "Vis" includ susţinerea dezvoltării multilaterale a copiilor cu disabilităţi, consolidarea familiilor care educă şi cresc copii şi molbilizarea comunităţii în soluţionarea problemelor sociale din comună.

Ea a mulţumit pentru susţinere partenerilor, graţie cărora a fost posibilă deschiderea centrului. Între aceştea au fost nominalizaţi organizaţia neguvernamentală Keystone Moldova, Centrul de zi "Speranţa" din Chişinău şi administraţia publică locală, în persoana primarului, dl Ion Bivol.

Sărbătoarea a fost întregită de un recital de poezie şi cîntec susţinut de copiii care frecventează instituţia, precum şi semenii lor de la centrul comunitar "Unitate" din satul Tudora, raionul Ştefan-Vodă, care activează de peste doi ani. La rîndul lor, copii centrului "Vis" au primit din partea oaspeţilor mai multe cadouri.

ChocolateBall 2018

Community

Powered by Google
SHARE